کلینیک پزشکی ورزشی

کلینیک پزشکی ورزشی

رویکردهای متخصصین پزشکی ورزشی در مراکز پاپزشکی دکتر فووت، متمرکز بر پیشگیری، تشخیص و درمان آسیبهای مرتبط با فعالیت فیزیکی و فعالیت ورزشی در بزرگسالان و کودکان می باشد.همچنین صدمات مربوط به چرخش و پیچش مفصلی که منجر به آسیب عضلات،تاندون ها(زردپی)،لیگامانها(رباط)، منیسک، استخوان و خود مفاصل میشود، نیز میپردازد.این متخصصین علاوه بر بررسی مشکلات طبی افراد مراجعه کننده و بیماران، معمولا به سلامت مفاصل، استخوان و عضلات توجه دارند.

 از جمله فعالیت های متخصصین پزشکی ورزشی در مراکز پاپزشکی دکتر فووت عبارتند از :

- غربالگری مشکلات اولیه در سیستم عضلانی-اسکلتی  و مفاصل بدن و تشکیل و ثبت مشکلات در پرونده پزشکی مراجعه کنندگان

-ارائه راهکارهایی جهت رفع مشکلات و ضعف های موجود، جهت پیشگیری از آسیب افراد بزرگسال و کودکان طی انجام فعالیت های روزانه یا هر گونه فعالیت ورزشی

- مشخص نمودن توانایی جسمانی مراجعه کنندگان توسط انجام تست ورزشی مناسب

- درخواست و بررسی و تفسیر تستهای آزمایشگاهی و تصویربرداری (عکس ساده و یادر صورت نیاز MRI)

- درمان آسیبهای ناشی از فعالیت های فیزیکی روزانه یا انواع فعالیت های ورزشی

- ارائه اطلاعات لازم جهت بازگشت مجدد به ورزش پس از درمان

- انجام تزریقات مفصلی و تزریقهای لازمه در بورس و نواحی آسیب دیده

- تجویز و ارائه برنامه ورزشی مناسب برای کمک به افزایش وزن یا کاهش وزن مراجعه کنندگان و افراد دیابتی

- تجویز و ارائه برنامه حرکت درمانی مناسب برای بازیابی سلامت و توانبخشی بیماران 

چاپ